Đặc định chế biến thực phẩm - tokutei chế biến thực phẩm
Đơn hàng đã đóng

Tuyển đặc định CBTP – Lương 18 man

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nội dung công việc: Chế biến hải sản đóng hộp Số lượng : 5 nam Địa điểm làm việc: Tỉnh Hokkaido Ngành nghề xin Visa: Chế biến thực phẩm Hình thức thi tuyển: Skype, Zoom, PV trực tiếp Ngày thi tuyển cụ thể:15/4/2020 CHẾ ĐỘ LƯƠNG Lương cơ bản (dự kiến): …

đặc định CBTP
Đơn hàng đã đóng

Tuyển đặc định CBTP – Làm việc tại Hyogo

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nội dung công việc: Cơm hộp Số lượng : 3 nữ Địa điểm làm việc: Tỉnh Hyogo Ngành nghề xin Visa: Chế biến thực phẩm Hình thức thi tuyển: Skype, Zoom, PV trực tiếp Ngày thi tuyển cụ thể: Sau khi ứng viên đạt N4 CHẾ ĐỘ LƯƠNG Lương cơ bản …