《ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI TOKUTEIGINO》    
Từ ngày 12/4/2021 luật tokutei gino đã thay đổi cho đối tượng người lao động tại Nhật như sau:
❶ THỰC TẬP SINH khi chuyển đổi tư cách lưu trú sang TOKUTEI GINO thì cần giấy tiến cử(推薦者標)của ĐSQ Việt Nam tại Nhật cấp.
※Đối tượng TTS đi dạng hợp đồng 1 năm vẫn có thể chuyển đổi tokutei gino tại Nhật nếu đủ chứng chỉ tokutei gino,JLPT N4( JFT basic A2) trở lên.
❷ DU HỌC SINH
Ⓐ DHS tốt nghiệp khóa 2 năm trở lên khi chuyển đổi tư cách lưu trú sang TOKUTEI GINO cần giấy tiến cử (推薦者標)của ĐSQ Việt Nam tại Nhật cấp.
Ⓑ DHS tốt nghiệp khóa dưới 2 năm khi chuyển đổi tư cách lưu trú sang TOKUTEI GINO thì KHÔNG CẦN giấy tiến cử (推薦者標)của ĐSQ Việt Nam tại Nhật, nhưng cần nộp giấy chứng nhận Tốt Nghiệp hoặc giấy chứng nhận Tốt Nghiệp tạm thời.
© DHS đang theo học hoặc DHS đã nghỉ học,bỏ học khi chuyển đổi tư cách lưu trú sang TOKUTEI GINO thì KHÔNG CẦN giấy tiền cử (推薦者標)của ĐSQ Việt Nam tại Nhật, nhưng cần nộp giấy chứng nhận đang học tại trường hoặc giấy chứng nhận nghỉ học của trường đã theo học.
❸Các đối tượng khác:Kỹ sư,visa gia đình..v.v khi chuyển đổi tư cách lưu trú sang TOKUTEI GINO thì KHÔNG CẦN giấy tiền cử (推薦者標)của ĐSQ Việt Nam tại Nhật.
※Giấy tiến cử sẽ được các ng ty tiếp nhận hoặc cơ quan chi viện kỹ năng đặc định sẽ hỗ trợ làm nên các bạn có thể yên tâm,thời gian nhận được giấy tiến cử khoảng 1 tuần sau khi nộp hồ sơ xin.
《TOKUTEI GINO-GIẤY TỜ CẦN THIẾT》
★Giấy tờ của DHS & TTS cần chuẩn bị để chuyển đổi gồm có:
❶ 在留カード裏表(Thẻ ngoại kiều copy 2 mặt)
❷ パスポート (Hộ chiếu)
❸ 前年度の源泉徴収【CHỨNG TỪ THUẾ CỦA NĂM TRƯỚC】【Giấy này xin ở công ty bạn làm】
⚠️ Đối với DHS hết sức lưu ý giấy tờ này,trước khi nghỉ làm baito ở công ty nào đó cần thông báo tới công ty mình làm để nhận lại.Bạn làm baito bao nhiêu công ty thì bắt buộc phải lấy tất cả ở các công ty đó.
❹ 前年度の課税証明書【GIẤY KHAI THUẾ CỦA NĂM TRƯỚC】【XIN Ở TÒA THỊ CHÍNH-区役所】
⚠️Thông qua giấy này,cục xuất nhập cảnh có thể xét các bạn DHS làm baito có quá tiếng hay không.
❺ 直近の納税証明書【CHỨNG NHẬN ĐÓNG THUẾ】【XIN Ở TÒA THỊ CHÍNH-区役所】
❻ 国民年金被保険者【LƯƠNG HƯU】【ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN Ở CỤC NENKIN】
⚠️Hướng dẫn cụ thể chi tiết sau khi các bạn làm thủ tục tham khảo cục nenkin của từng vùng⇩https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
⚠️ Đối với TTS không cần thiết
❼ JLPT合格証コピー【NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT】
⚠️Đối với DHS là bắt buộc phải có JLPT N4 trở nên.
⚠️Đối với TTS chuyển đúng ngành hay trái ngành đềuKHÔNG CẦN THIẾT
❽ 特定技能試験合格証コピー専門級ー3級【CHỨNG CHỈ BẰNG TOKUTEI GINO-GIẤY THI TAY NGHỀ】
⚠️Đối với DHS:cần thi đỗ kỳ thi TOKUTEI GINO
⚠️Đối với TTS chuyển đúng ngành:Chứng chỉ thi đỗ giai đoạn năm 3 Senmonkyu(3kyu).Trường hợp không có Senmonkyu(3kyu) thì xin giấy đánh giá của nghiệp đoàn.
⚠️Đối với TTS chuyển trái ngành:+)Chứng chỉ tokutei gino+)Chứng chỉ đỗ giai đoạn năm 3(senmonkyu,3kyu,giấy đánh giá).
❾ 健康保険料納付証明書(直近1年間)【GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÓNG BẢO HIỂM】【XIN Ở TÒA THỊ CHÍNH-区役所】
⚠️Đối với DHS:Nếu nợ bảo hiểm sẽ không xin được visa
⚠️Đối với TTS không cần thiết
❿ 技能実習期間の履歴書【SƠ YẾU LÝ LỊCH TRONG THỜI GIAN LÀ TTS】
⓫ 技能実習生終了証明書【GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT THÚC TTS 3 NĂM】
⚠️Chuyển tại Nhật thì không cần thiết
⓬ 健康診断票【GIẤY KHÁM SỨC KHỎE】
⓭ 推薦者票【Giấy tiến cử của Đại Sứ Quán 】
★☆★ーーーーーーーーー★☆★

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HIMAWARI – ĐƠN VỊ PHÁI CỬ HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM
VP đại diện tại Nhật Bản:
– Đ/c: Số 779 đường 1 Oaza, Thành phố Yamatodakada, Tỉnh Nara
– Hotline: +817083288661
VP đại diện tại Hà Nội:

– Đ/c: Tầng 5, Tòa New Skyline Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội
– Hotline: +84 981176222
VP đại diện tại TP.Hồ Chí Minh:
– Đ/c: Số 69, đường 37, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM